m a r q u e e

-- TERIMA KASIH ANDA TELAH MENGUNJUNGI WEBADANI.BLOGSPOT.co.id ---

-SELAMAT-DATANG-WEBADANI.BLOGSPOT.Co.id -
W E B A D A N I .B L O G S P O T .COM
--------1---------2--------3--------4--------5--------6--------7--------8--------9--------10--------11->12-----13------14-----15----16-----17-----18->>>>


Senin, 22 September 2014

Manasik Haji dan Umrah


Image and video hosting by TinyPic ================================
Labbaika Allahumma Labaik,Labbaika Laa Syarika laka labbaik
Innal Hamda Wan Ni'mata Laka Wal Mulk,Laa Syarikalak
Kupenuhi Panggilan-Mu Ya Rabb
Kupenuhi Panggilan-Mu dan Tiada sekutu bagi-Mu Ya Rabb
Sungguh,segala Pujian,Kenikmatan dan Kejayaan hanyalah milik-Mu saja
Tiada Sekutu Bagi-Mu

Manasik Haji dan Umrah

 1. Ihram dari Miqat
 2. Thawaf Qudum
 3. Sa'i
 4. Tahallul (dari Umrah)
 5. Ihram Haji
 6. Mabit di Mina
 7. Wuquf di Arafah
 8. Mabit di Muzdalifah
 9. Melontar Jumrah
 10. Menyembelih Hewan
 11. Mencukur/Memendekkan Rambut
 12. Thawaf Ifadhah
 13. Sa'i (Haji)
 14. Mabit di Mina
 15. Melontar Jumrah Ula
 16. Thawaf Wada

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Blog Populer